×
 

Hoppa till innehållet

Individuella val

Inom alla gymnasieprogram ingår två individuella val. Det är två kurser om 100 poäng vardera där du som elev får välja från skolans utbud vad du vill läsa. Du kan välja kurser som utökar din högskolebehörighet eller fördjupa dig mer inom din valda profil.

Bredda din behörighet eller läs mer inom din profil

Både Teknikprogrammet och Estetiska programmet ger högskolebehörighet och förbereder dig för att studera vidare på högskola och universitet. Teknik ger särskild behörighet och Estet grundläggande höskolebehörighet. Exempel på vidareutbildningar som endast kräver grundläggande högskolebehörighet är jurist, grafisk designer och ämneslärare inom vissa ämnen. Teknikprogrammet ger istället exempelvis direkt behörighet till att studera vidare inom arkitektur och psykologi.

De individuella valen kan användas för att bredda behörigheten ytterligare och öppna fler dörrar vad gäller framtida vidarestudier.

Här är två exempel på kurser du behöver lägga till för att studera vidare till vissa yrken.

Estetiska programmet + Matematik 2b: Psykolog, personalvetare och Socionom

Teknikprogrammet + Fysik 2 + Matematik 4: Civilingenjör, brandingenjör och ämneslärare i Matematik och Fysik

De individuella valen kan också användas för att fördjupa sig inom sin profil. Det kan vara kurser som exempelvis Medier, samhälle och kommunikation samt Gränssnittsdesign.

Två elever arbetar med kreativt projekt på ritplatta.

Våra individuella val

De individuella val vi erbjuder på LBS Kreativa Gymnasiet Varberg är:
Matematik 2b
Matematik 4
Fysik 2
Engelska 7

Exempel på kurser som kan förekomma är:
Entreprenörskap
Medier, samhälle och kommunikation
Gränssnittsdesign
Idrott och hälsa – specialisering 2

Observera att utbudet kan komma att ändras. Eftersom kurserna inte är obligatoriska påverkar det antalet elever som söker kurserna. Vid för lågt elevantal kan vi inte starta kursen. Det fattar rektor beslut om efter valen är gjorda. Om du vill veta mer om någon specifik kurs är du välkommen att kontakta rektor på skolan.

 

Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning om du använder språket dagligen i hemmet och har goda kunskaper i språket. Undervisningen sker på överenskommen schematid. Kontakta din mentor samt administratör för anmälan.

Modersmål 1: 100 poäng.
Krav att man läst modersmål i grundskolan.

Modersmål 2: 100 poäng.
Bygger på modersmål 1

Aktiv tvåspråkighet: 100 poäng.
Bygger på modersmål 2

Lärare hjälper elever i klassrummet.

KONTAKTA MIG

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta mig!