×
 

Hoppa till innehållet

ELEVHÄLSA

För oss är eleven i centrum! Vi jobbar med elevhälsan utifrån ett hälsofrämjande perspektiv så att alla våra elever når sin fulla potential och ges stöd åt sin utveckling mot utbildningens mål. Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Viktigast för oss är alla elevers rätt till en elevhälsa och det förebyggande arbetet i så stor utsträckning som möjligt. Det är av stor vikt för oss att medvetandegöra för eleverna om vikten av god sömn, motion och rätt kost för att utvecklas och orka med sina studier.

I det dagliga arbetet ingår rektor, skolsköterska och speciallärare i elevhälsoteamet. Men vi har också tillgång till en studie- och yrkesvägledare på plats i skolan och kurator beställs vid behov. Inom koncernen har vi tillgång till skolläkare och psykolog.

Det finns stöd i klassrummet i form av extra anpassningar som den undervisande läraren planerar upp. Vi har tillgång till speciallärare som kan komma ut i klasserna vid behov och tillsammans med elev och pedagog se vilka anpassningar som kan bli bra för en enskild elev eller på gruppnivå. Varje elev har en mentor som är stödjande i det mer övergripande genom utvecklingssamtal och veckovis mentorstid. På mentorstiden ges man möjlighet att prata studieteknik och planera upp sina arbeten framåt för att inte halka efter i sitt skolarbete.

Elever hänger bland rosa fåtöljer i korridoren.

KONTAKTA VÅRT ELEVHÄLSOTEAM

Om du har frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta oss.