Elever på LBS gymnasium Varberg på kreativ lektion.

LBS Varberg bildar gymnasiecampus med Drottning Blanka

Inför höstterminen 2024 flyttar Drottning Blankas Gymnasieskola in till LBS Kreativa Gymnasiet på Träslövsvägen 58. Tillsammans bildar vi ett mindre gymnasiecampus.

LBS Kreativa Gymnasiet Varberg får alltså tillskott till sina lokaler av Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg. Tillsammans får vi plats för ungefär 260 elever, jämt fördelat mellan båda skolor. Skolorna erbjuder både kreativa, yrkesinriktade och studieförberedande program och eleverna kommer kunna välja mellan en mängd olika inriktningar och profiler.

– Drottning Blanka är, precis som vi, en relativt liten skola med nära relationer mellan elever och lärare. Detta ska vi givetvis värna om och behålla. Genom att dela gemensamma ytor och resurser så skapar vi en starkare organisation som kommer att gynna elever och medarbetare på båda skolorna, säger Rosa Aarnes, rektor för LBS Kreativa Gymnasiet i Varberg. 

Att Drottning Blanka flyttar in betyder att gymnasiecampuset får en härlig mix av elever. Där både nuvarande och kommande elever kan mötas och få ett större kontaktnät än tidigare. Att få den mixen kommer bidra till campusets kreativa atmosfär.

KONTAKTA MIG

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta mig!