×
 

Hoppa till innehållet

ELEVHÄLSA

Elevhälsan vill främja god hälsa för att våra elever ska lyckas med sina studier och sedan i förlängningen förberedas för vidare studier och yrkesliv.

I vårt elevhälsoteam ingår rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Vi har även tillgång till skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

All undervisning planeras, genomförs och anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov med tydlig struktur och ledarskap där eleverna är högst delaktiga i sin lärandeprocess och tar eget ansvar för sina studier. Vi har välfungerande rutiner för elever med särskilda behov. Vi tror på tillgänglig och inkluderande undervisning som sker i klassrummet.

Elever hänger bland rosa fåtöljer i korridoren.

VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du vanliga frågor och svar om elevhälsan på LBS Trollhättan

  • Generellt sett nej. Vård söker man hos primärvården men om man slagit sig och behöver plåster eller liknande så är skolan givetvis behjälpliga. Behöver man akut vård så kontaktas 112.

  • Ja, skolan har en specialpedagog och hon hjälper lärarna att stödja eleverna på bästa sätt genom att hitta konstruktiva lösningar på undervisningssituationer som elever kan uppleva som svåra eller utmanande.

  • I regel så finns det mycket olika sorters tekniska hjälpmedel som kan kompensera för den som har dyslexi. Skolan använder sig av dels inläsningstjänst där läromedel finns digitalt samt med uppläsningsfunktion så att man kan lyssna på läromedlen. Det finns också ett hjälpmedel som heter AppWriter som stödjer skrivprocessen genom att ge förslag på ord, meningsuppbyggnad osv. Programmet har även omvänd talsyntes vilket innebär att man som elev kan säga vad man vill skriva och programmet skriver texten åt dig.

KONTAKTA VÅRT ELEVHÄLSOTEAM

Om du har frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta oss.