×
 

ELEVHÄLSA

Elevhälsan vill främja god hälsa för att våra elever ska lyckas med sina studier och sedan i förlängningen förberedas för vidare studier och yrkesliv.

I vårt elevhälsoteam ingår rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Vi har även tillgång till skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

All undervisning planeras, genomförs och anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov med tydlig struktur och ledarskap där eleverna är högst delaktiga i sin lärandeprocess och tar eget ansvar för sina studier. Vi har välfungerande rutiner för elever med särskilda behov. Vi tror på tillgänglig och inkluderande undervisning som sker i klassrummet.

Två elever hänger i korridoren

VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du vanliga frågor och svar om elevhälsan på LBS Trollhättan

KONTAKTA VÅRT ELEVHÄLSOTEAM

Om du har frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta oss.