Eleverna imponerar med "Shark Tank"

Ett ämnesöverskridande projekt mellan engelska och teknik för årskurs 1 på Teknikprogrammet gjordes innan jullovet.

Vi gör flera ämnesöverskridande projekt på skolan och under det senaste projektet på teknikprogrammet, "Shark Tank", har eleverna i årskurs 1 kombinerat teknik och engelska för att presentera sina ämnesövergripande arbeten. Ett syftet med projektet var att visa centrala utvecklingsprocesser från idé till färdig produkt och ansöka om pengar för att vidareutveckla sina affärsidéer. Resultaten var imponerande och visade på elevernas förmåga att inte bara förstå tekniska koncept utan också att kommunicera och presentera på engelska. Att kunna kommunicera effektivt på ett globalt språk är en viktig färdighet för dagens tekniker. Genom att presentera sina projekt på engelska har eleverna inte bara stärkt sina tekniska kunskaper utan också förberett sig för framtida möjligheter till internationellt samarbete och projekt.

Fler projekt framöver

Eleverna, som blivande tekniker, lyckades på ett utmärkt sätt motivera sina materialval och presentera kreativa och hållbara tekniska lösningar. Så för lärarna och skolan är detta en tydlig framgångshistoria som visar på programmet och elevernas förmåga att integrera kunskaper från olika ämnen. Fortsättningen av sådana projekt kommer inte bara att fördjupa elevernas tekniska kunskaper utan också förbereda dem för en framtid där teknik och affärer går hand i hand.

Läs fler nyheter