×
 

Hoppa till innehållet

ELEVHÄLSA

Elevhälsan vill främja god hälsa för att våra elever ska lyckas med sina studier och sedan i förlängningen förberedas för vidare studier och yrkesliv. Här ska alla elever snabbt få den hjälp som de behöver. Elevhälsan ska utgå från elevernas förutsättningar och vara tillgänlig när de behövs.

I vår elevhäsloteam ingår specialpedagog, skolsköterska och kurator. Tillgång till skolläkare och skolpsykolog finns också vid behov.

Vi har ett stort fokus på specialpedagogik och en tro på att alla elever kan lära sig. Vi arbetar med anpassning av undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Vi organiserar lärarna i undervisningsteam så att de samarbetar för att hela tiden utveckla och förbättra undervisningen.

Elever hänger bland rosa fåtöljer i korridoren.

KONTAKTA VÅRT ELEVHÄLSOTEAM

Om du har frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta oss.