En grupp elever med resväskor på en tågstation.

LBS Stockholm södra ❤️ internationella relationer

Att kunna erbjuda våra elever möjligheten att ta del av andra länders utbildningar och ansöka om att få följa med på resa när de går i årskurs 3 är viktigt för oss. Vi tror att det skapar intresse och lust för andra kulturer och möjligheten att våga söka utbildning utomlands. Det är också en viktig del av skolans värdegrundsarbete - att synliggöra att våra mänskliga likheter är större än våra kulturella skillnader.

Att få besök

Att vi nått ut i världen är något vi är stolta över. De senaste månaderna har vi haft celebert besök från Brasilien och Nya Zeeland som hört talas om oss och vill få veta mer om vår pedagogik och våra program. Våra tidigare avgångselever har börjat göra avtryck utomlands så ryktet om LBS arbete och kvalitet har spridit sig!

Våra besökare inspirerar oss också och vi har tagit emot skolor från andra länder som presenterat sina eftergymnasiala utbildningar för våra elever. Vi har tackat ja till de skolor som har utbildningar vi tror passar just våra elever bäst.

Att få vara besökare

Under året har vi skickat ut elever och lärare till andra delar av världen i olika samarbetsprojekt. Att träffa andra länder och kulturer skapar en större förståelse för människors olikheter men framförallt är det tydligt när eleverna får samarbeta med andra elever hur lika vi människor är.

Hösten 2022 skickade vi iväg vår första elevgrupp på ett samarbete med ett gymnasium utanför Hamburg. Där fick de uppleva landets kultur och språk samt lära känna elever från Hamburg. De fick också ta emot samma elever och visa dem vår skola, vår kultur och huvudstad.

Under våren 2023 var två lärargrupper iväg på utbildning och förarbete på två olika gymnasium i Europa, ett i Nederländerna och ett på Sicilien, som vi valt att fortsätta samarbeta med. Under hösten 2023 kommer 20 av våra elever i årskurs 3 ta emot elever från ett gymnasium från Sicilien. De kommer arbeta med ett gemensamt projekt om hållbar utveckling i Europa. Våra elever kommer att resa ned till Sicilien i november och under 6 dagar för att slutföra projektet där.

Läs fler nyheter