LBS reser till Milano!

I vår kommer elever från årskurs tre att göra en minst sagt spännande resa! Den 22 april går flyget till Italien och Milano! Där kommer våra elever att få träffa andra elever med liknande intressen från motsvarande utbildningar, i en annan kultur. Resan till Milano är en del av LBS europeiska samarbete och ERASMUS+.

En resa som vidgar vyerna

LBS reser till Milano!
Det är elever från inriktningarna Spelgrafik, Musik, Film & Foto samt Grafisk design som åker till Milano. I Milano kommer eleverna att bo på ett hotell och självklart reser eleverna i sällskap av pedagoger från skolan.

Vad är syftet med resan?
Syftet med resan till Milano är att eleverna ska få besöka skolor med liknande inriktningar fast från en annan del av Europa. I Milano kommer eleverna att få se hur man arbetar med dessa ämnen i en annan skolkultur och de kommer även få uppgifter att arbeta med som de annars inte hade kunnat göra. Dessutom kommer eleverna att möta italienska elever med samma intressen som dem och självklart få ta del resten av landets kultur, såsom klassisk konst och arkitektur! Förhoppningen är att resan ska vidga elevernas vyer och förståelse för sina ämnen.

Vad kommer eleverna få göra?
Vi kommer besöka skolor som erbjuder motsvarande inriktningar som eleverna läser nu men även ett universitet som inspirerar till vidare studier. Universitet är Italiens största konstakademi, NABA.

"NABA was founded with the aim of challenging the inflexibility of the traditional academic world, introducing new visions and experiments. It is an academy that is evolving by looking to the future to perceive the signs of change, welcoming the diversities of the contemporary world."

Är detta något som erbjuds elever i ÅK3 varje år?
Målet är att åka med framtida elever i årskurs tre. Kommande år är tanken att göra en resa med inriktningarna Grafisk design, Foto & Film och Musik och en annan resa med de spelorienterade inriktningarna Spelgrafik, Spelutveckling och E-sport.

ERASMUS+

ERASMUS+ är Europeiska Unionens utbytesprogram för internationellt samarbete med ungdomar, utbildning och idrott. LBS Kreativa Gymnasiet har tidigare samarbetat med NABA. Förra året besökte föreläsare från det italienska universitet Sverige och undervisade eleverna. Du kan läsa mer om deras samarbete och besöket i Sverige här. Frågorna i denna artikel är besvarade av pedagoger som ska följa med eleverna på resan.

“Det ska bli jättekul och en lärorik upplevelse!” -Ellie FF21

Elever som ska med på Milanoresan.