Person jobbar med ux-design på läsplatta.

UX-DESIGN

Vad är UX-design?

UX-Design står för User Experience och betyder användarupplevelse. Det betyder att man designar för att produkten eller tjänsten ska kännas enkel och relevant för användaren. Det gör man för att förbättra upplevelsen av en produkt eller tjänst. UX-design består av flera delar: användbarhet, tillgänglighet, informationsarkitektur och visuell- och interaktions design.

Användbarhet betyder när användaren känner att de får nytta av att använda produkten, att de får ut information eller en positiv upplevelse av det. Dessutom ska det vara lätt för användaren att navigera och använda produkten. Produkten ska också vara grafisk tillfredsställande och ha tydliga typsnitt. Då ingår visuell design och interaktionsdesign, att man har i åtanke hur läsaren ser och tar in informationen med hjälp av de typsnitt och design man använder, för att påverka interaktionen och det vill säga, att de ska klicka vidare. Informationsarkitektur är när företaget planerar och organiserar information och hur den ska framställas, t.ex vad ska visas först innan man klickar vidare för att gå vidare.

Vad gör en UX-designer?

En UX-designers huvudmål är att få användaren nöjd med känslan av produkten. Därför krävs mycket researcharbete för att ta reda på vilken känsla produkten eller tjänsten har och hur företaget vill framställa sig visuellt. Det en UX-designer behöver jobba med är konceptdesign, interaktionsdesign och design av användarflöden. Detta för att skapa en så bra produkt som möjligt åt ett företag för deras kunder ska bli nöjda med företagets produkter och tjänster, målet är att det ska kännas professionellt, enkelt och smidigt. En UX-designer får oftast jobba med andra inom webbutveckling och utveckla design för E-handel.

UI-design och UX-design

UI Design är en förkortning för User Interface Design. UI har nära koppling med UX-design och båda delar behövs för att skapa en produkt eller tjänst. UI handlar dock mer om den grafiska biten medan UX handlar om den tekniska. Det är inte ovanligt att som UX-designer även få rollen som UI-designer då de står så nära varandra. Men UX-design handlar om vad användaren eller kunden känner och hur de använder produkten eller tjänsten medan och UI-design arbetar med vad kunden ser.

Lön som UX-designer

Lönen för en UX-designer skiljer sig åt beroende på den efterfrågan av kompetensen, men även erfarenhet och utbildning. Enligt Unionen ligger månadslönen för UX-designer mellan 32 000 – 42 000 kr/mån (statistik från 2019). Man få ha i åtanke att det finns både lägre och högre löner och löner skiljer sig åt mellan olika geografiska delar men det beror också på dig. Du har större chans att få en högre lön om du har mycket dokumenterad erfarenhet inom fältet och om du har relevant utbildning i ämnet.

Utbildning för att bli UX-designer

För att öka sina chanser att få ett jobb inom branschen är det bäst att skaffa utbildning inom området. På gymnasienivå erbjuder LBS utbildningar inom teknikprogrammet med inriktning app- och webbutveckling där man bland annat får lära sig om UX-design och hur man skapar webbsidor och appar. När man läser kursen “gränssnittsdesign” som ingår i inriktningen App- och webbutveckling, får man lära sig om just UX-design. På eftergymnasial nivå finns det ett stort utbud med utbildningar inom UX-design på högskola och yrkeshögskola.

Att jobba som UX-designer

Rollen som UX-designer är flytande, att man får fler roller än den titeln man bär. Exempel på detta är att rollen UI-designer går ihop med UX-designer. Sedan måste man kunna engelska på en hög nivå för att kommunicera med internationella kunder och för att förstå program och tutorials. Att ha nära kontakt och tät kommunikation med beställaren är viktigt för att kunden ska bli nöjd med slutprodukten. För att jobba som UX-designer måste man vara intresserad i design och människans beteenden och behov, men också kunna se både de små detaljerna och helhetsbilden i en produkt.