Elev jobbar med grafisk design och formgivning.

GRAFISK DESIGN OCH FORMGIVNING

Grafisk design eller grafisk formgivning handlar om visuell kommunikation. Som grafisk formgivare jobbar du med hur saker ska se ut. Både fysiska saker som förpackningar till exempel men också digitala webbplatser. Du behöver alltså ha en känsla för form, färg och estetik utöver att du ska vara en kreativ person.

Vad är grafisk design?

Grafisk design och formgivning handlar om att lösa problem med hjälp av symboler, foto och illustrationer. Grafisk design kan man hitta överallt. Allt från vägskyltar och tekniska scheman till hur ett företag ska presenteras stilistiskt är grafisk design. För att grafisk design ska vara bra ska den både vara estetiskt tilltalande och dessutom tydlig och lätt för mottagaren att förstå.

Grafisk design har mycket gemensamt med till exempel bildkonst och illustration men den stora skillnaden är att grafisk design också ska vara funktionell i att den ska lösa ett problem. Som behöver man alltså känna till vilka behov mottagaren har. Som alltid när man jobbar mot en beställare krävs också vissa kommunikationsfärdigheter för att förstå vad företagets behov är.

Historia

Människan har i alla tider använt sig av grafisk design på ett eller annat sätt, även fast termen inte uppfanns förens år 1922. Egyptiernas hieroglyfer är ett bra exempel på tidig grafisk design. De uppstod troligen för ungefär 5000 år sedan och är en sorts bildskrift. Det beräknas att det fanns cirka 800 olika tecken och symboler som kunde användas på olika sätt. Hieroglyf betyder helig skrift och användes främst i form av skyltning och i officiella sammanhang. Det var alltså inte så vanligt att man använde bildspråket i brev och personliga meddelanden till vardags. Det kan jämföras med dagens användning av smileys och emojis, som ju är mer vanligt att använda till vardags. Fast hieroglyfer är ett mycket mer komplext språk än dagens emojis.

Jobba som grafisk designer

Som grafisk designer eller grafisk formgivare kan du jobba på till exempel bokförlag, tidningar, tryckerier eller en reklam- eller kommunikaitonsbyrå. Grafiska designers och formgivare kan ha en mängd olika titlar. En art director till exempel är en person som har huvudansvar för utseendet av en produkt och en creative director kan vara den som är strategiskt ansvarig för ett projekt och stöttar och ger kreativ support till sitt team.

Utbildning för att bli grafisk designer

På gymnasienivå kan man läsa grafisk design på bland annatLBS, då ingår utbildningen i det estetiska programmet. Man kan också läsa grafisk design på högskola och eftergymnasial nivå. Det finns en uppsjö av yrkeshögskoleutbildningar inom ämnet.

Program som används inom grafisk design

Sedan den digitala världen utökats har verktygen flyttats mer och mer till det digitala. Även fast programmen fortfarande döper sina funktioner till igenkänningsbara verktyg som sax och penna. De vanligaste programmen är de som Adobe erbjuder. Till exempel Photoshop, Illustrator och Indesign.

Idag är det obligatoriskt för en grafisk formgivare att förstå och kunna använda digitala medel för att skapa sina verk. Men det pågår en debatt kring ifall digitaliseringen underlättar eller hämmar den kreativa processen. Framförallt handlar det om alla de möjligheter som nu finns. Vissa designers menar att det är fantastiskt med alla möjligheter med vilka man kan utforska sin kreativitet och sitt skapande. Andra hävdar att alla val paralyserar dem eller att det är svårt att känna sig klar i och med att man kan skapa oändliga versioner av sina verk.

Portfolio som grafisk designer, och vad den ska innehålla

Eftersom det handlar om kreativa yrken är det en självklarhet att man har en portfolio att visa upp för potentiella klienter eller arbetsgivare. En portfolio går att skapa på webben eller ha i fysiskt format. Många använder sig av både och – en samlad portfolio på en webbplats och mer specifika kreationer att ta med och visa upp på ett personligt möte.

En portfolio ska främst innehålla presentationer av ditt arbete. De flesta delar upp sitt arbete i olika typer av projekt. I varje projekt presenteras designerns roll i skapandet, vilket företag som beställt arbetet samt en kort presentation av företaget och dess syfte och identitet. På så sätt kan potentiella klienter få en överblick över vad som skapats och huruvida det lever upp till önskemålen.

Logotyper, visitkort och design för webben

På senare tid har företag, föreningar och till och med myndigheter jobbar med så kallad branding. Det betyder att organisationens identitet ska ha en helhet och denna ska återspeglas i allt organisationen gör. I ett branding-team ingår oftast någon form av grafisk formgivare, vilken då står för den visuella delen av brandingen. Det visuella består av logga, typsnitt och layouter på publiceringar och webbplatser.