×
 

Våra kvalitetsresultat

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar huvudman samt varje rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport.

BETYGSRESULTAT

Nedan finner du betygsresultat för samtliga LBS Kreativa Gymnasiets skolor. Dessa kan du ladda ner som PDF.

Andel elever med examen

En gymnasieexamen är ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p.

Elev tittar bakåt och ler i klassrummet

Genomsnittlig betygspoäng

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) och beräknas på betygen i de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program (med undantag för gymnasiearbetet eftersom betyget endast kan vara F eller E). Betyg i utökade kurser påverkar inte den genomsnittliga betygspoängen.

Varje kursbetyg poängsätts enligt E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20, multipliceras med kursernas omfattning i kurspoäng och divideras sedan med 2400. Det möjliga maxvärdet är 20.0.

Elever hänger i korridoren

VILL DU VETA MER OM VÅRT KVALITETSARBETE?

Nedan kan du gå vidare för att läsa mer om vårt kvalitetsarbete. Vi har även en funktion där du kan lämna synpunkter till huvudman.