×
 

Hoppa till innehållet

ELEVHÄLSA

Vi i elevhälsoteamet arbetar med elevhälsa för att få in ett helhetsperspektiv i det kompensatoriska uppdraget i skolan, för att kunna skapa en likvärdig skola där samtliga individer får samma möjligheter att lyckas och utvecklas till sina bästa jag.

Det viktigaste för oss i elevhälsoteamet är att främja det tvärprofessionella elevhälsoarbetet på skolan, där all personal är en del av elevhälsan och där elevens bästa är i fokus. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar för att ge alla eleverna de verktyg som behövs för att lyckas med sina högskoleförberedande studier.

I elevhälsoteamet ingår biträdande rektor, specialpedagog, socialpedagog, skolkurator och skolsköterska.

Elever hänger bland rosa fåtöljer i korridoren.

VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du vanliga frågor och svar om elevhälsan på LBS Linköping. 

  • Nej, eleverna utgår alltid från klassrummet och arbetar tillsammans med resterande elever i samma kurs. Alla skolans inriktningar är högskoleförberedande och skolan anpassas efter att förbereda eleverna inför vidare studier i framtiden. Vid behov av mer tid eller extra stöd kan eleverna använda “studietiden” som komplement.

  • Specialpedagogen finns aktivt i verksamheten, både i och utanför klassrummen för att samverka med så många elever som möjligt. Vid behov finns det möjlighet att träffa specialpedagogen enskilt. Du kan få hjälp med olika studietekniker och tips om hur du kan nå mer framgång i ditt skolarbete, kopplat till dina individuella behov. Du kan också få hjälp att kartlägga olika akademiska förmågor om du har utmaningar som påverkar dina studier.

  • Klasslärarna har en nära kontakt med sina elever och fångar upp elever som är i behov av akademiskt stöd och påbörjar ett samarbete med elevhälsoteamet vid behov av extra stöttning. Eleverna har mentorer som fångar upp och samarbetar med elever, vårdnadshavare och elevhälsoteam vid behov av stöd inom både den akademiska och psykosociala aspekten. Elevhälsoteamets dörrar står alltid öppna för elever, vårdnadshavare och övrig personal för samverkan.

    På LBS Linköping erbjuder vi även “studietider” varje vecka, vilket är extra studietillfällen där elever bland annat kan få hjälp med skoluppgifter, hjälp att planera och prioritera sina studier samt ta igen prov.

KONTAKTA VÅRT ELEVHÄLSOTEAM

Om du har frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta oss.