×
 

Hoppa till innehållet

ELEVHÄLSA

På LBS Kristianstad arbetar vi aktivt med det förebyggande arbetet inom våra olika yrkesområden.

Skolsköterskan arbetar förebyggande och håller i hälsosamtal med alla elever i årskurs 1, skolsköterskan hjälper även till med kompletterande vaccinationer för de som missat tidigare erbjudanden samt är ett bollplank för skolans övriga personal inom hälsofrågor.

Skolans kurator handleder skolans övriga personal i sociala frågor, arbetar förebyggande mot mobbing, erbjuder stödsamtal till enskilda elever, grupper av elever och deras föräldrar. Kuratorn har även kontakt med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten och fältsekreterarna.

Specialpedagogen kontaktar avlämnande skolor för att få information kring elever som kan vara i behov av stöd, detta för att eleverna inte ska hamna mellan stolarna när man byter skola. Vidare stödjer specialpedagogen skolans personal och elever i det dagliga arbetet och arbetar även med utredningar av olika slag.

Skolans studie- och yrkesvägledare stödjer eleverna genom att ge information och undervisning om bland annat utbildningsväsendet, arbetslivet och arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledaren stödjer även skolans övriga personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet. Det viktigaste för oss i elevhälsan är att vara närvarande och stödja våra elever i det som eleverna är i behov av inom EHT:s olika yrkesuppdrag.

Elever hänger bland rosa fåtöljer i korridoren.

KONTAKTA VÅRT ELEVHÄLSOTEAM

Om du har frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta oss.