×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitetsresultat

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar huvudman samt varje rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport.

VILL DU VETA MER OM VÅRT KVALITETSARBETE?

Nedan kan du gå vidare för att läsa mer om vårt kvalitetsarbete. Vi har även en funktion där du kan lämna synpunkter till huvudman.