×
 

Hoppa till innehållet

ELEVHÄLSA

Elevhälsan vill främja god hälsa för att våra elever ska lyckas med sina studier och sedan i förlängningen förberedas för vidare studier och yrkesliv.

I vårt elevhälsoteam ingår rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Vi har även tillgång till skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

All undervisning planeras, genomförs och anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov med tydlig struktur och ledarskap där eleverna är högst delaktiga i sin lärandeprocess och tar eget ansvar för sina studier. Vi har välfungerande rutiner för elever med särskilda behov. Vi tror på tillgänglig och inkluderande undervisning som sker i klassrummet.

Elever hänger bland rosa fåtöljer i korridoren.

KONTAKTA VÅRT ELEVHÄLSOTEAM

Om du har frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta oss.