"Sök till en spelutbildning"

Som kanslichef på branschorganisationen Dataspelsbranschen har Per Strömbäck en värdefull inblick i hur spelbranschen ser ut och vilka kompetenser som kommer att behövas de nästkommande åren. Hans arbete med att etablera en mötesplats i den snabbt växande branschen lägger grunden för spelvärldens framtid.

Per Strömbäck, kanslichef på branschorganisationen Dataspelsbranschen

Vad är “Dataspelsbranschen”?

– Vi är en branschorganisation för företag som arbetar med att skapa spel! Vi hjälper till att representera företagen i gemensamma frågor och hjälper dem med olika tjänster. Det behövs en kontaktyta mellan omvärlden och spelbranschen, en slags mötesplats för företagen. 

Vilka är de viktigaste kunskaperna inom spelbranschen? 

– De tre största yrkesgrupperna är grafiker, designer och programmerare. Artificiell intelligens är ju i ropet nu, så all kompetens som rör det skulle jag säga är extra viktigt. Men utöver det så finns det självklart många fler yrken inom exempelvis ljud, manus och projektledning.

Om du hade valt gymnasium i år, vilken utbildning på LBS hade du då valt?

– Jag hade självklart valt spelutveckling

Har du några tips till den som vill arbeta med spelskapande?

– Jag skulle rekommendera att söka sig till en spelutbildning, samt att fokusera på att utveckla många spel! Det är även viktigt att tänka på att bygga upp en portfolio med allt man skapar, och det är därför bra att skapa spel tillsammans med andra.

Per Strömbäck.

Läs fler nyheter