×
 

Hoppa till innehållet

VÅRT KVALITETSARBETE

På LBS Kreativa Gymnasiet är vi måna om att ge alla elever goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Förutom att tillgodose en bra utbildning i en trygg miljö är det också viktigt för oss att ta varje elev ett steg närmare sina framtida mål och drömmar.

KVALITETSRESULTAT

För att lyckas tillgodose en bra utbildning i en trygg miljö har vi hela tiden koll på våra resultat och är måna om att ständigt fråga våra elever om hur de upplever sin skola och sin undervisning. Utifrån det som framkommer gör vi analyser tillsammans med rektorer, lärare och elever och sätter in olika utvecklingsinsatser utifrån behov som vi sedan följer upp och analyserar vidare. Vi arbetar helt enkelt med ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt bli bättre på det vi gör.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar varje rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå.

Lärare hjälper elev som ritar på ett papper, båda skrattar.

SYNPUNKTER PÅ VERKSAMHETEN

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjligt för alla. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

Två elever skissar en 3D-modell på en ritplatta.