Agnes, elev.

Elevintervju: Agnes

Agnes Terstad  | Estetiska programmet | Spelgrafik | Göteborg

Agnes är elev på LBS i Göteborg där hon läser Estetiska programmet, Spelgrafik. Här berättar hon om skolan och utbildningen.

Vad har varit det bästa med att läsa spelgrafik på LBS?
Gemenskapen på skolan mellan elever särskilt men också med lärarna. Vi gör projektarbeten där vi bygger spel tillsammans och då kommer man ofta ganska nära sin grupp. På andra skolor är det ganska mycket självplugg och man får ta stort ansvar själv. Här sätter lärarna ett ansvar på sig själva att lära oss.

Hur är stämningen på din skola?
Jag tycker det är lätt att få vänner. När vi kom första dagen kom det fram äldre elever och frågade vilken klass vi skulle gå och sen var vi kompisar. 

Hur anpassas din utbildning till rådande trender?
– Den anpassas både efter person och till innehåll. Som exempel så jobbar vi nu med att skapa en individuell portfolio och den anpassas ju helt efter vad du vill söka för utbildning sen. Det kan vara 2D, 3D, animation eller annat. 

Vad fick dig att välja LBS?
– Jag ville gå en utbildning som kunde ge mig en framtid. Tänkte först gå Natur men insåg sen att jag var väldigt skoltrött så jag valde att gå tre roliga år snarare än tre plågsamma år. 

Fler artiklar